Tóc thật dài

Tóc Cột Thẳng TC - 0025

Từ 185.000₫ đến 2.800.000₫

Tóc cột thật TCT-02

Từ 165.000₫ đến 2.000.000₫

Tóc cúp ngang vai TGT-014

Từ 390.000₫ đến 5.050.000₫