Khách hàng

  •  Hà Thanh Tâm
  •  03/ 03/ 2016

Huyền Anh là một trong những khách hàng rất thân thiết với Wina.vn . Thường xuyên ủng hộ shop mỗi khi hàng mới. Phải công nhận là H.A rất thân thiện và dễ gần 

xem thêm  
  •  0