Bảng giá gia công tóc thật

                       

 Bảng báo giá Gia Công tóc

Loại Tóc Dưới 50cm Trên 50cm
Tóc Mái 300.000 VND  
Tóc Kẹp 400.000 VND 500.000 VND
Tóc Cột 300.000 VND 400.000 VND
Mái Hói 400.000 VND (Nhỏ) 500.000 VND (Lớn)
Tóc Giả Nguyên Đầu 600.000 VND 700.000 VND
Nguyên Đầu Có Da Đầu + 1.500.000 VND +1.500.000 VND

                               

 Bảng Giá tóc thật

Chiều Dài < 40cm 50cm 60cm 70cm
Tóc Giả Nguyên Đầu

 

1.800.000 VND         

3.400.000 VND 3.600.000 VND 3.800.000 VND
Tóc Nối

 

 

660.000VND(Bó 85gram)                   760.000 VND (Bó 85gram) 860.000 VND ( Bó 85gram)
Tóc 5 kẹp  

1.500.000VNĐ ( 85gram)

1.750.000 VND 1.900.000 VND
Bài viết này được đăng tải lúc .