Ảnh người đẹp đội tóc giả của Wina Shop

Dưới đây là những ảnh mà khách hàng tự chụp và gửi cho chúng tôi. đây là những tấm ảnh mà khách hàng đồng ý cho chúng tôi đăng tải. Còn rất nhiều hình mà khách hàng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đang có gắn xin phép khách hàng để có thể đăng ảnh của họ lên cho các bạn xem.

Hãy gửi ảnh bạn chụp cùng với tóc giả cho chúng tôi.Nơi hội tụ những người đẹp.

Hình ảnh vui lòng gửi vào email: shopwina@gmail.com or Facebook: shopwina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết này được đăng tải lúc .